ریویوتک

واژه کلیدی: می 11 اولترا شیائومی

9.4
بررسی گوشی ویژه

بررسی می 11 اولترا شیائومی؛ ملاقات با ابر گوشی 1700 دلاری

تحریریه ریویوتک
سال گذشته عرضه گوشی برتر می 10 اولترا شیائومی تنها به بازار چین محدود شد و ما نتوانستیم از ویژگی‌های فوق العاده این گوشی همچون...